Cosmo Recycling Inc.

contact US

United States Business Office

Address:727 Brea Canyon Rd. Suite 6 Walnut, CA 91789 

TEL:(909) 595-8890

Contact: Jacob Lin         jacob.lin@cosmorecycling.com
                     Jerry Chang    jerry.chang@cosmorecycling.com

China Dongguan Office

Address:Building B, Yucheng Industrial Zone, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province

TEL:+886-4-26816380
FAX:+886-4-26822370

Contact:Louis Wu  Louis.Wu@Cosmo-Inc.Com
TEL:+886-918-691-519

Vietnam Guanji Co., Ltd

Address:No. 126, No. 55 Road, Xinxingfang, Pingxin County, Ho Chi Minh City

TEL: +84-908-257-798

Contact: Lance Yu   Lance.Yu@Cosmo-Inc.com
TEL:+886-972-177-221